Działamy od 2016 roku w Warszawie.
PayPo Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa

Kontakt:

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania, a ich administratorem będzie PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

Administratorem Twoich danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, info@paypo.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ado@paypo.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne oraz podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora współpracujące z nim w ramach outsourcingu (np. dostawcy usług IT).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Masz również prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.